τριχόπτωση

By | 15 Ιανουαρίου 2010

Μπορώ να σταματήσω ή να αντιστρέψω την τριχόπτωση?
Ποιες μεθόδους θεραπείας γνωρίζετε?