βασικός μισθός

Πόσο είναι ο βασικός μισθός φέτος το 2011