ορθόδοξοι και καθολικοί

ποια η διαφορά ανάμεσα σε Χριστιανούς ορθόδοξους και Χριστιανούς καθολικούς ;