τηλεφωνο οαεδ

Θα ήθελα το τηλέφωνο οαεδ το κεντρικό.