• μια υπηρεσία που πιστοποιεί εσένα ότι δεν θα σε κλέψουν και τον πωλητή ότι θα πάρει τα λεφτά που πρέπει να πάρει. για πολλούς είναι ο πιο ασφαλείς τρόπος για της Online αγορές και συναλλαγές τους