Ρόλοι για παιδιά

By | 22 Ιουλίου 2011

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΟΝΤΙΣΙΟΝ ΓΙΑ ΡΟΛΟΥΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ 12 ΕΤΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

  • Επισκέπτης

    Υπαρχει ένας αριθμός στην Κύπρο το 132 αριθμός εξυπηρέτησης πολιτών, που απαντά οιανδήποτε πληροφορία αφορά την κύπρο. Δεν ξέρω όμως αν βάζεις μπροστά το 00357 της Κύπρου ή σκέτο. Δοκίμασε να τηλεφωνήσεις και να τους ρωτήσεις. Αυτοί σίγουρα θα γνωρίζουν.

  • Επισκέπτης

    Γραμμή του πολίτη: 1460 καλύτερα προτιμήστε τη γραμμή αυτή

    003571460