ποια ειναι η πρωτευουσα της γερμανιας

ποια ειναι η πρωτευουσα της γερμανιας