σκυλιά που χαρίζονται

υπάρχει κανένα σίτε ή μέρος στην Αθήνα με σκυλιά που χαρίζονται ή πωλούνται σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές?