μαγαζί στην ιστιαία

πουλάνε στην ιστιαία οπλα με μπιλιες ;