Α.Ε εταιρία εισφορές σε ΤΕΒΕ και ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ πόσα είναι σε ευρώ και κάθε πότε τα πληρώνουμε ;

Θέλω να ανοίξω μια ανώνυμη εταιρία, πόσο είναι το ΤΕΒΕ που πρέπει να πληρώνω και κάθε πότε ; Επίσης πόσο είναι τι ποσό της εισφοράς στο επιμελητήριο και κάθε πότε το πληρώνουμε ; Τα ποσά που πληρώνουμε στο ΤΕΒΕ και στο Επιμελητήριο αλλάζουν με την πάροδο του χρόνου ; δηλ. άλλο ΤΕΒΕ και Επιμελητήριο πληρώνω τον 1ο χρόνο και άλλο τον 2ο και τον 3ο χρόνο και ούτω καθεξής ;