περικοπή σύνταξης

Η μητέρα μου λαμβάνει σύνταξη χηρείας, δικαίωμα που απέκτησε μέσω του θανάτου του πατέρα μου με τον οποίο ήταν παντρεμένη 40 χρόνια. Παράλληλα παίρνει και μια μικρή σύνταξη 60 € από εργασία της στη Γερμανία. Ο πατέρας μου είχε αποκτήσει παιδί εκτός γάμου το οποίο είχε αναγνωρίσει , είναι τώρα ακόμα ανήλικο και διαμένει στη Ρωσία. Το ΙΚΑ μας κοινοποίησε ότι το ποσό της δικαιούμενης σύνταξης της μητέρας μου θα μειωθεί κατά 30 % μετά τη λήξη της τριετίας και το ποσό που μειώνεται χορηγείται στον άλλο δικαιούχο (ορφανό τέκνο). Μπορεί η μητέρα μου να αναλάβει κάποια ενέργεια για να βελτιώσει την κατάσταση της; Μπορεί να παραιτηθεί από την σύνταξη της στη Γερμανία για να μην γίνει η περικοπή 30 % στη σύνταξη χηρείας; Μήπως μπορείτε να με συμβουλέψετε;