Τί να κάνω για μεταγραφή

Είμαι μαθήτρια Γ’ Λυκείου και λόγου λάθους μου είμαι στο σχολείο αυτό περικυκλομένη απο άτομα που με κακολογούν.Θέλω να κάνω μεταγραφή σε άλλο σχολείο δεν νομίζω να είναι της ίδιας περιοχής και δεν έχουμε κάποιο περουσιακό στοιχείο για να παρουσιάσουμε και δεν γνωρίζω ποια διαδικασία πρέπει να ακολουθήσω για να με δεχτεί το άλλο σχολείο.Τι μπορώ να κάνω για να με δεχτεί; Που πρέπει να απευθυνθώ;Ευχαριστώ