πως να έρθουν η γονείς μ Αγγλία

By | 23 Φεβρουαρίου 2018

Λοιπόν παιδιά εγώ είμαι από Αλβανία αλλά έχω ελληνική ιθαγένεια παίζει να ξέρει κανείς πως μπορώ να φερο τους γονείς μ στην Αγγλία μαζί μου (έχουν αλβανική ιθαγένεια αλλά είναι νόμιμη στην Ελλάδα)