άδεια παραδοσιακού καφενείου

θα ήθελα να μάθω παρακαλώ τα κριτήρια για να βγάλω καινούργια άδεια παραδοσιακού καφενείου και εάν επιδοτείται αυτή η κίνηση. Ευχαριστώ