τι σημαίνει ΚΑΘΕΙΡΞΗ ;

Ακούμε συχνά στα δελτία και τις ειδήσεις ότι,

ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε σε 5 χρόνια ΚΑΘΕΙΡΞΗ απο το δικαστήριο .

Τι είναι η Κάθειρξη τι σημαίνει ;

Ποια η διαφορά, όταν λένε ότι π.χ :

A) Καταδικάστηκε σε 5 χρόνια φυλάκιση

και

Β) Καταδικάστηκε σε κάθειρξη 5 χρόνια

????????